top of page

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu

Dowiesz się jak:

1. Obniżyć swoje zobowiązania nawet o połowę.

2. Zatrzymać egzekucje i zablokować kolejne działania windykacji

i komorników.

3. Nie płacić rat kredytów od 4 do 12 miesięcy.

4. Ustalić dogodny plan spłaty, adekwatny do Twojej sytuacji.

5. Zwolnić zablokowane rachunki bankowe.

6. Chronić przed wypowiedzeniem ważne dla Twojej firmy umowy.

7. Chronić Twój majątek, Twoją firmę.

Początek
 • Prowadzisz działalność gospodarczą?

 • Twoja firma ma problemy z bieżącymi płatnościami?

 • Czujesz, że problem z regulowaniem zobowiązań może się niebawem pojawić?

 • Obawiasz się o przyszłość rodziny lub utraty firmy?

 

Jeśli na przynajmniej dwa pytania z powyższej listy odpowiedziałeś TAK to ten artykuł jest dla Ciebie.

Dowiesz z niego się jak postępowanie restrukturyzacyjne może obniżyć swoje zobowiązania. Dowiesz się jak można zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności, jakie działania możesz podjąć by Twoja firma była bezpieczna. Co możesz zrobić by Twoja rodzina mogła spać spokojnie.

Korzyści płynące z otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

1. Obniżysz swoje zobowiązania nawet o 50% - nie tylko firmowe, ale także prywatne

2. W ciągu kilku dni wstrzymujemy wszystkie egzekucje komornicze, nie mogą być wobec Ciebie wszczynane nowe egzekucje,

3. Nie płacisz rat kredytów przez okres 4 – 12 miesięcy (raty zostają zawieszone)

4. Dogodny plan spłaty, dzięki któremu po zakończeniu postępowania będziesz mógł łatwiej spłacić zobowiązania

5. Zwolnienie blokady z zajętych rachunków bankowych

6. Umowy ważne dla Twojej firmy nie mogą zostać wypowiedziane, także umowy kredytowe czy leasingowe

7. Twój majątek jest chroniony

Brzmi kusząco… przeczytaj i dowiedz się czym jest Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU).

Kiedy warto rozważyć rozważyć restrukturyzację?

Geneza problemów może być bardzo różna. Mogą to być nieprzewidziane zdarzenia np. COVID, problem z zatorami płatniczymi, galopująca inflacja, rosnące raty kredytów, braki personalne, problemy z płatnościami ZUS\US, zmiana rynku i spadek popytu na produkty\usługi Twojej firmy, nierzetelny kontrahent… i wiele innych. Każda z wyżej opisanych sytuacji może prowadzić do utraty płynności finansowej.

Coraz trudniejsza sytuacja wymusza zmiany w firmie. Zmiana organizacji, ograniczenie kosztów, poszukiwanie nowych kontrahentów, czy zwolnienia. Czasem te działania są niewystarczające albo wymagają więcej czasu.

Na szczęście są rozwiązania prawne, które ten czas mogą Ci dać, pomogą także obniżyć comiesięczne płatności.

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu cechuje się najmniejszym stopniem integracji  w działalność firmy, jest też stosunkowo mało sformalizowane, elastyczne i szybkie. Innymi słowy jest to jedna z najbardziej „miękkich” form restrukturyzacji.

W ramach postępowania PZU można skutecznie negocjować z wierzycielami oraz zapewnić ochronę Tobie i Twojej firmie. Masz czas by złapać oddech.

Postępowanie, o którym mowa prowadzone jest na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

 

Na czym polega restrukturyzacja?

Celem postępowania jest zmniejszenie zobowiązań i danie Ci czasu na wdrożenie rozwiązań, dzięki którym Twoja firma będzie mogła dalej działać, unikając upadłości!

Pierwszą rozmowę odbędziesz z doradcą, który zaznajomi się z sytuacją Twojej firmy i dobierze właściwego dla Twojej sytuacji doradcę restrukturyzacyjnego. Następnie podpisujemy umowę oraz pełnomocnictwo, byśmy mogli reprezentować Twojej interesy przed wierzycielami oraz sądem.

Doradca restrukturyzacyjny przygotuje propozycje porozumienia z każdym Twoim wierzycielem i przeprowadzi negocjacje w Twoim imieniu. Większością głosów wierzycieli dochodzi do zawarcia układu. To wszystko zatwierdza sąd.

Od tego momentu masz nowy plan spłaty, który jest dopasowany do Twojej sytuacji a Ty wracasz do regulowania kolejnych rat już w nowej, obniżonej wysokości.

 

Co daje postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU)?

Postępowanie pozwoli ci załapać oddech i wdrożyć działania naprawcze. Ponadto uzyskasz ochronę przeciwegzekucyjną. W ramach postpowania możesz także obniżyć swoje comiesięczne zobowiązania.

Najważniejsze jednak, że masz szansę uniknąć upadłości.

 

Dla kogo jest postępowanie PZU?

Postępowanie o zatwierdzenie układu dedykowane jest przedsiębiorcom.

- jednoosobowa działalność gospodarcza (także spółka cywilna)

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej

- wspólnicy spółek osobowych i partnerskich (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)

Kto bierze udział w postępowaniu?

 1. Dłużnik

 2. Nadzorca układu - doradca restrukturyzacyjny – pomoże Ci przejść przez całe postępowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, wspiera Cię podczas trwania postępowania:

 • przygotuje propozycje układowe,

 • sporządzi spis wierzytelności. rozmawia z wierzycielami w Twoim imieniu i zbiera głosy

 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania i dąży do zawarcia układu z wierzycielami

 • musi także zadbać, by niedoszło do pokrzywdzenia wierzycieli

 • dodatkowo nadzorca poinformuje Cię o dostępnych źródłach finasowania (w tym pomocy publicznej) i pomoże Ci je uzyskać

   3. Sąd

 

Jak przebiega postępowanie?

Postępowanie można podzielić na dwie części.

Pierwsza, którą roboczo możemy nazwać o charakterze negocjacyjnym prowadzona jest pozasądowo, druga po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu ma charakter sądowy. Sąd bada czy postępowanie przeprowadzono zgodnie z prawem i formalnie zatwierdza układ.

Cały proces prowadzony jest przy udziale licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

 1. Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym.

Zwracając się do nas masz możliwość zawarcia umowy z doświadczonym, skutecznym doradcą restrukturyzacyjnym, odpowiednim dla Twojej sytuacji.

   2. Przygotowanie spisu wierzytelności i propozycji układowych

Przed formalnym rozpoczęciem postępowania musisz zebrać wszystkie swoje zobowiązania w formie tabeli (wszelkie wzory i pomoc otrzymasz od nas). Wspólnie przygotujemy propozycje układowe.

   3. Ustalenie dnia układowego.

Jest to dzień na który ustalamy stan zobowiązań i stan posiadania (szczegółowo określony przepisami prawa), wszystkie zobowiązania powstałem do tego dnia można objąć układem

   4. Dokonanie obwieszczenia o otwarciu postępowania w KRZ.

W tym dniu rozpoczyna się ochrona przeciwegzekucyjna

   5. Zwołanie zgromadzenia wierzycieli, głosowanie nad układem.

Większość wierzycieli zdecyduje czy układ zostanie zawarty.

 

   6.Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

   7. Zatwierdzenie układu przez sąd.

 

Kto mnie będzie reprezentował?

Twoje postępowanie poprowadzi licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (w naszej kancelarii radca prawny, adwokat, prawnik). Od pierwszej rozmowy do zakończenia postępowania, a także po jego zakończeniu będziesz wspierany także przez dedykowanego prawnika.

 

WAŻNE! Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) nie ogranicza Twoich praw do zarządzania firmą. Pamiętaj jednak, że nie możesz całkowicie swobodnie rozporządzać majątkiem.  Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy.

 

Kiedy nie można otworzyć postępowania?

 1. suma wierzytelności spornych (które uważasz za niezasadne), które mają być objęte układem przekracza 15% wszystkich wierzytelności objętych układem (uprawnionych do głosowania).

 2. w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,

 3. w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne wobec dłużnika (chyba, że umorzenie nastąpiło za zgodą rady wierzycieli).

Co to jest ochrona przeciwegzekucyjna?

Od dnia obwieszczenia do zakończenia postępowania uzyskujesz ochronę przed egzekucją. Jest to swoisty PARASOL OCHRONNY nad Tobą i Twoją działalnością.

Ochrona przede wszystkim obejmuje:

 1. zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych

 2. zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych a także zakaz wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia

 3. brak możliwości wypowiedzenia umowy najmu i dzierżawy, leasingu itp. (pamiętaj, że po otwarciu postępowania te płatności musisz realizować)

Wszystko po to, żebyś Ty mógł skupić się na prowadzeniu firmy. Nasz zespół zajmie się stroną prawną.

Czy restrukturyzacja jest skuteczna?

Restrukturyzacja daje Ci niepowtarzalną szansę na zmniejszenie zobowiązań i duży parasol ochronny. Jest skutecznym narzędziem, które pozwala zachować firmę, której poświęciłeś całe życie i bardzo duże środki. Jest też najchętniej otwieranym postępowaniem, ponieważ pozwala zachować pełną władzę nad firmą i Twoim majątkiem. Jest niepowtarzalną szansą na zredukowanie zobowiązań prywatnych, które nie są bezpośrednio związane z Twoją firmą. Nie zamyka ona również drogi do innych działań, mających na celu poprawę kondycji firmy.

Ile trwa postępowanie?

Właściwa część postępowania trwa do 4 miesięcy, następnie kilka tygodni czekamy na zatwierdzenie układu przez sąd. Całość może trwać nawet 12 miesięcy. Sytuacja może być dla Ciebie korzystna, ponieważ przez cały czas podlegasz ochronie i cały czas zawieszone są Twoje raty kredytowe, w konsekwencji masz więcej czasu na złapanie oddechu.

Co jeśli nie dojdzie do zawarcia układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu można prowadzić w dwóch formach.

Pierwsza z obwieszczeniem dnia układowego i ochroną przeciw egzekucyjną oraz druga to forma bez obwieszczenia i bez parasola ochronnego. Jedną z możliwości jest właśnie otwarcie postępowania bez obwieszczenia i ponowne podjęcie negocjacji i próby zawarcia układu. Wprawdzie nie masz już parasola ochronnego, ale ciągle może dojść do porozumienia z wierzycielami. Tak jak wspomniałem na początku, postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z najszybszych i najbardziej odformalizowanych form restrukturyzacji zobowiązań. Poza nią jest jeszcze cały szereg innych możliwości.

 

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania?

Koszt postępowania uzależniony jest od wysokości Twojego zadłużenia, ilości wierzycieli i ich struktury, czy np. posiadanych nieruchomości. Współpracujemy zarówno z jednoosobowymi przedsiębiorcami z segmentu mikro a także z większymi firmami, które generują wielomilionowe obroty. Podpisując z nami umowę dokładnie poznasz wszystkie koszty, żeby nic Cię nie zaskoczyło a sposób płatności dostosujemy do Ciebie.

W 2022 roku przeprowadzono 2379 postępowań restrukturyzacyjnych z z czego ponad 90% to PZU. Najpewniej będzie to rekordowy rok pod względem ilości postępowań. 61% z nich dotyczyło jednoosobowych działalności gospodarczych.

 

Podsumowując, Postępowanie o Zatwierdzenie Układu to ciekawa, szybka i skuteczna forma oddłużenia firmy. Szereg korzyści płynących z rozwiązań jakie daje PZU przede wszystkim powinien prowadzić do realnej poprawy sytuacji firmy.

 • Realnie obniżasz miesięczne zobowiązania

 • Otrzymujesz parasol ochronny w postaci ochrony przeciwegzekucyjnej

 • W trakcie postępowania nie martwisz się kolejnymi ratami

 • Masz wolne rachunki i swobodę zarządzania firmą

 • Twój majątek jest chroniony

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu daje Ci niepowtarzalną szansę na złapanie oddechu i  poprowadzenie firmy z nowym spojrzeniem, wprowadzenie zmian i nowy start z dopasowanymi do Twojej sytuacji miesięcznymi płatnościami.

Umów się na bezpłatną konsultację!

Dziękuję! Skontaktujemy się z Tobą

Sesja 28_08 (48)_edited.png
bottom of page