top of page

Układ konsumencki - sposób na wyjście z długów i ochronę majątku.

Zaktualizowano: 7 sty 2023


Jeśli masz problemy z regulowaniem swoich płatności albo czujesz, że za kilka chwil taki problem może się pojawić. Równocześnie masz dochody, które przy dogadaniu się z wierzycielami i odpowiednim poukładaniu Twoich zobowiązań pozwolą Ci regulować raty kredytów i inne płatność Układ konsumencki może być dla Ciebie.Co to jest Układ Konsumencki?


Układ konsumencki nazywany jest także restrukturyzacją konsumencką. Postępowanie układowe to rozwiązanie prawne, które polega na porozumieniu się z wierzycielami i ustaleniu takich płatności, którym będziesz mógł sprostać. Jest to porozumienie między Tobą a wierzycielami, zatwierdzane przez sąd. Istotnym jest, że postępowanie to pozwala chronić Twój majątek.Co daje Układ Konsumencki?


1. Zmniejszenie rat kredytów i innych zobowiązań nawet o 50%.

2. Rozłożenie spłaty zobowiązań na dłuższy okres.

3. Rozłożenie zobowiązań na dogodne raty dostosowane do Twoich możliwości.

4. Zachowanie swojego majątku lub jego części.

5. Odroczenie terminu spłaty.

6. Zakończenie egzekucji w przypadku dogadania się z wierzycielem.
Jaki jest przebieg postępowania układowego?


1. Każde postępowanie układowe rozpoczynamy od szczegółowej analizy prawno-finansowej. Przedstawimy Ci raport, w którym określimy możliwości zawarcia układu i propozycje układowe, które zaproponujemy wierzycielom.

WAŻNE!


musimy tak poukładać zobowiązania, że uwzględniając Twoje wynagrodzenie za pracę lub\i inne dochody, wykażemy, że będziesz w stanie wykonywać zawarty układ (spłacać nowe raty).


2. W Twoim imieniu we właściwym sądzie składamy wniosek o otwarcie postępowania układowego i wnosimy stosowne opłaty. Należy też wpłacić zaliczkę na poczet wydatków postępowania, o czym niżej.


3. Postępowanie układowe prowadzone jest przez nadzorcę sądowego – licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. To on zorganizuje i przeprowadzi głosowanie nad układem i na końcu złoży wniosek we właściwym sądzie o jego zatwierdzenie. Nadzorca sądowy będzie zajmował się także przekazywaniem Twoich płatności na rzecz wierzycieli.

Postępowaniem można objąć różnego rodzaju zobowiązania, także kredyt hipoteczny, jeśli Twój bank wyrazi na to zgodę.


Układ powinieneś zrealizować w maksymalnie 5 lat, chyba, że układałem obejmujemy również wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo np. hipoteką to układ możesz realizować w dłuższym czasie.Na czym polega zawarcie Układu Konsumenckiego?


By układ został przyjęty musi go zaaprobować większość głosujących wierzycieli (posiadających 2/3 sumy wszystkich wierzytelności). Tak przegłosowany układ zatwierdza sąd.


WAŻNE! Propozycje układowe muszą być odpowiednie do Twoich możliwości finansowych i na tyle atrakcyjne dla Twoich wierzycieli, że je zaakceptują i lepsze niż to na co mogliby liczyć w przypadku Twojej upadłości. Układ możesz sfinansować także ze sprzedaży części swojego majątku.Ile kosztuje układ konsumencki?


Postępowanie dedykowane jest konsumentom, osobom indywidulanym i jego koszt zależy od wysokości zobowiązań, ilości wierzycieli, czy struktury zobowiązań.


By rozpocząć postępowanie będziesz musiał pokryć koszt przygotowania wniosku i złożenie go w sądzie. Będziesz musiał także na rachunku sądowym zabezpieczyć zaliczkę na wydatki takiego postępowania, związane z praca nadzorcy sądowego. Ta kwota jest ściśle określana przepisami prawa i wynosi równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w trzecim kwartale roku poprzedniego złożenie wniosku. Na grudzień 2022 r to kwota 5 882,99 zł.


To postępowanie pozwala Ci skutecznie wyjść z długów, dogadać się z wierzycielami i uchronić majątek.38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page