top of page

Jak unieważnić umowę kredytu frankowego CHF?

Masz kredyt we frankach (CHF)?

kredyt we frankach CHF

Kolejne raty spędzają Ci sen z powiek!

Już dawno oddałeś bankowi to co pożyczyłeś, a bank ciągle żąda od Ciebie kolejnych środków!


Możesz unieważnić taką umowę!
Ile toczy się postępowań dot. umów frankowych CHF?


130 000 – to ilość sądowych postępowań frankowych na kwiecień 2023 roku

40 000 – to ilość ugód zawartych przez Klientów z bankami

Liczby te robią wrażenie to tylko ponad 40% wszystkich umów dotkniętych wadami prawnymi.

Dziś mamy takie otoczenie prawne, dzięki któremu sądy masowo wydają wyroki unieważniające umowy frankowe.Co oznacza unieważnienie umowy kredytowej?


Oznacza to, że umowa nie ma mocy prawnej, tak jakby nigdy nie została zawarta.


Dlaczego sądy uznają umowy za nieważne?


Analizując umowę kredytową możemy w niej znaleźć tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone, sprzeczne z prawem).

Dla przykładu:


1. Brak określoności świadczenia

Zawarta umowa nie określa zobowiązania strony, nie określa wysokości świadczenia. Oznacza to, że np. bank udziela kredytu na 400 tyś zł. a kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty wynikającej z przeliczeń dokonanych przez bank. Przeliczenia wykonane są w sposób nieobiektywny przy jednostronnym wskazaniu mierników przez bank.


W przypadku kredytu denominowanego umowa mówi, że banku udostępni kwotę w walucie obcej np. 100 tyś CHF nie określa jednak, ile wypłaci w PLN. Kredytobiorca spłaca raty w wysokości określonej przez bank, który może swobodnie wyznaczać kurs.


Dziś już wiemy, że banki zawyżały swoje kursy.


2. Brak informacji o ryzyku co wskazuje na naruszenie zasad współżycia społecznego

Banki prezentowały kredyty frankowe jako bardziej korzystne i opłacalne dla Klienta. Doradcy bankowi wskazywali na wyższą zdolność kredytową w przypadku kredytu frankowego i korzystniejsze oprocentowanie, jednocześnie zaniedbywali obowiązek informowania Klienta, że w przypadku wzrostu kursu franka szwajcarskiego będzie rosła rata kredytu oraz wysokość całego zobowiązania, całej kwoty do spłaty.


Mogło dojść do sytuacji, że pomimo sprzedaży nieruchomości i tak Klient nie miał możliwości spłaty zadłużenia. W konsekwencji może dojść do niewypłacalności. Klient wystawiony jest na nieustanne, nieograniczone ryzyko.


3. Nieuczciwy sposób ustalania kursu

Banki miały wpływ na wysokość kursu, według którego przeliczano kredyt. Możemy powiedzieć, że umowy nie były zawierane na uczciwych, jasnych warunkach.


4. Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych

Zapewnienie o bezpieczeństwie umowy, optymistyczne prognozowanie zmian kursów waluty i ich ewentualnych skutków.


Banki pomijały lub opisywały w niejasny, nieprecyzyjny sposób najistotniejsze dla Klienta kwestie, co mogło dawać mylne i złudne poczucie bezpieczeństwa.


Gdyby usunąć z umowy wszelkie niezgodne z prawem zapisy (klauzule abuzywne) to umowy nie można zrealizować a to w konsekwencji powoduje, że umowa taka jest nieważna.


Nieważność umowy: SN – wyrok z 11.12.2019 (V CSK 382/18), w ślad za TSUE z 3.10.2019 (C260/18, sprawa Państwa Dziubak)


Czym skutkuje unieważnienie umowy?


Gdy sąd unieważnia umowę, strony muszą sobie zwrócić pobrane środki. Bank musi zwrócić kwoty, które wpłynęły na jego rachunek a Klient zwraca równowartość kwoty otrzymanej z banku.

Obecnie większość kredytów ma saldo dodatnie tj. Kwoty wpłacone przez Klienta przewyższają kwotę udzielnego kredytu co skutkuje obowiązkiem zwrotu nadpłaty przez bank.


Skąd mam wiedzieć, jak jest u mnie?


Zanim zdecydujesz co zrobić ze swoim kredytem sprawdź, jak wygląda saldo kredytu w Twoim przypadku. Możesz porównać kwoty, które wpłaciłeś do banku na podstawie historii swojego rachunku z otrzymaną kwotą kredytu.


Możemy to zrobić dla Ciebie. Przygotujemy bezpłatnie analizę Twojej umowy.W jaki sposób następuje rozliczenie?

Bank zwraca kwoty, które pobrał, Klient zwraca kwoty, które otrzymał – następuje rozliczenie sald.

Gdzie toczy się postępowanie?


Postępowanie toczy się w sądzie właściwym, ze względu Twoje miejsce zamieszkania.

Czas trwania postępowań?


Ze względu na duże obłożeni sądów, sprawy trwają od 6 do 36 miesięcy. Wiele zależy od sądu, w którym postępowania są prowadzone.


W pierwszej instancji pojawiają się jednak wyroki już po 1 m-cu.

Jak przebiega postępowanie?Jak unieważnić umowę kredytu frankowego CHF


1. Umowa kredytowa wraz z wszystkimi aneksami

Zaczynamy od analizy umowy kredytowej wraz z aneksami. Te dokumenty pokażą nam jakie klauzule abuzywne (niedozwolone) znajdują się w Twojej umowie kredytowej oraz pozwolą określić sytuację finansową. Możemy ocenić, ile zyskasz na unieważnieniu umowy.

2. Zaświadczenia z banku

Podpowiemy Ci, jak powinno wyglądać. W nim znajdziemy liczby. Zaświadczenie uwzględnia wszystkie niuanse. Możemy precyzyjnie wyliczyć saldo Twojego kredytu. Zawiera ono wiele ważnych informacji, pozwala zaoszczędzić na kosztach biegłego. Pracujemy na twardych danych. Niektóre banki udostępniają niezbędne informacje w swoich serwisach internetowych.

3. Analiza prawno-finansowa

Przygotujemy dla Ciebie raport, w którym wskażemy niedozwolone klauzule, zawarte w Twojej umowie kredytowej oraz przedstawimy wyliczenia sald Twojego kredytu, żebyś dokładnie wiedział o co walczysz i miał pełny obraz sytuacji. Wszystko po to by decyzja była w oparta o realne dane. Przedstawimy także nasza propozycję współpracy.


4. Umowa, pełnomocnictwo

Podpisujemy umowę o obsługę prawną oraz pełnomocnictwo. Na tej podstawie możemy reprezentować Cię przed sądem.

5. Wysyłamy do banku reklamację

Bank w ciągu 1-2 miesięcy odpowiada, zwykle odmawiając lub przekazuje propozycję ugody, którą z Tobą omówimy.

6. Przygotowanie i złożenie pozwu

Przygotowujemy pozew. Do pozwu wnosisz opłatę sądową 1000 zł. i opłaty od pełnomocnictwa 17 zł.

7. Postępowanie w pierwszej instancji

Na rozstrzygnięcie czekamy min. 1 - 6 m-cy, średnio 1-1,5 roku. W zależności od sądu.


8. Postępowanie w drugiej instancji

Konieczne w zdecydowanej większość i postępowań. Tu zapada prawomocnym wyrok.

9. Rozliczenie bank vs. Klient

Liczymy wartość CHF na dzień złożenia pozwu - i tak rozliczamy. Po średnim kursie NBP.

Suma w walucie obcej przeliczana wg kursu średniego NBP z dnia składania pozwu (postanowienie SN z 8.08.2008, V CZ 49/08).

Unieważnienie umowy frankowej to dla Ciebie najkorzystniejsza opcja. Bank zwraca Ci wszystko to co wpłaciłeś ponad udzielony kredyt. Dodatkowo możesz liczyć na bonus w postaci odsetek za zwłokę w wysokości 12,25%.


Pomimo różnych zawirowań kurs CHF generalnie ciągle rośnie, co za tym idzie rosną również raty Twojego kredytu i całe zobowiązanie.

Zakończ tę toksyczną relację i policz się z bankiem.

407 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page